انتشارات دانش پژوهان جوان ,

پرفروش ترین کتابها
قبلی
سهام نخرید مگر با شناخت و روان شناسی بازار
25,000 تومان
0
موجود
کیف المپیاد ریاضی
302,000 تومان
1396
موجود
کیف المپیاد زیست‌شناسی
389,000 تومان
1396
موجود
کیف المپیاد شیمی
245,000 تومان
1396
موجود
کیف المپیاد شیمی
245,000 تومان
1396
موجود
پک المپیاد زیست (9 جلدی)
355,640 تومان
1396
موجود
تازه های نشر
قبلی
سهام نخرید مگر با شناخت و روان شناسی بازار
0
25,000 تومان
مبانی آمار زیستی
0
56,000 تومان
المپیادهای شیمی ایران مرحله،دوم جلد(دورههای 19تا27)
1396
28,000 تومان
المپیادهای شیمی ایران مرحله اول جلد دوم (دوره های 14تا25)
1396
40,000 تومان
تکنیک های انتگرال یگانه
1395
12,000 تومان
روشهای برداری
1393
9,600 تومان
استراتژیهای حل مسئله جلد دوم
1395
26,000 تومان
استراتژیهای حل مسئله جلد اول
1394
19,200 تومان
جلوه هایی از ترکیبییات
1393
40,000 تومان
اصول و فنون ترکیبییات
1394
17,600 تومان
پربازدیدترین کتابها
قبلی
سهام نخرید مگر با شناخت و روان شناسی بازار
0
25,000 تومان
دانش پژوهان جوان/المپیاد ریاضی/ کیف المپیاد ریاضی
1396
302,000 تومان
کیف المپیاد زیست‌شناسی
1396
389,000 تومان
کیف المپیاد شیمی
1396
245,000 تومان
کیف المپیاد شیمی
1396
245,000 تومان
پک المپیاد زیست (9 جلدی)
1396
355,640 تومان
استراتژی های حل مسائل هندسه
1395
19,200 تومان
بسته ویژه بورس
1396
107,000 تومان
کیف المپیاد زیست
1396
389,000 تومان
کیف المپیاد کامپیوتر
1396
152,000 تومان
شرکت سازنده