انتشارات دانش پژوهان جوان ,

پرفروش ترین کتابها
قبلی
سهام نخرید مگر با شناخت و روان شناسی بازار
25,000 تومان
0
موجود
کیف المپیاد ریاضی
172,000 تومان
1396
موجود
کیف المپیاد زیست‌شناسی
290,000 تومان
1396
موجود
کیف المپیاد شیمی
115,000 تومان
1396
موجود
کیف المپیاد شیمی
115,000 تومان
1396
موجود
پک المپیاد زیست (9 جلدی)
151,000 تومان
1396
موجود
تازه های نشر
قبلی
سهام نخرید مگر با شناخت و روان شناسی بازار
0
25,000 تومان
مبانی آمار زیستی
0
37,000 تومان
المپیادهای شیمی ایران مرحله،دوم جلد(دورههای 19تا27)
1396
20,700 تومان
المپیادهای شیمی ایران مرحله اول جلد دوم (دوره های 14تا25)
1396
29,700 تومان
تکنیک های انتگرال یگانه
1395
9,000 تومان
روشهای برداری
1393
6,840 تومان
استراتژیهای حل مسئله جلد دوم
1395
17,000 تومان
استراتژیهای حل مسئله جلد اول
1394
14,040 تومان
جلوه هایی از ترکیبییات
1393
12,600 تومان
اصول و فنون ترکیبییات
1394
12,690 تومان
پربازدیدترین کتابها
قبلی
سهام نخرید مگر با شناخت و روان شناسی بازار
0
25,000 تومان
دانش پژوهان جوان/المپیاد ریاضی/ کیف المپیاد ریاضی
1396
172,000 تومان
کیف المپیاد زیست‌شناسی
1396
290,000 تومان
کیف المپیاد شیمی
1396
115,000 تومان
کیف المپیاد شیمی
1396
115,000 تومان
پک المپیاد زیست (9 جلدی)
1396
151,000 تومان
کیف المپیاد کامپیوتر
1396
84,000 تومان
استراتژی های حل مسائل هندسه
1395
14,400 تومان
کیف المپیاد زیست
1396
290,000 تومان
بسته ویژه بورس
1396
97,000 تومان
شرکت سازنده