المپیاد های علمی ,

برگزیده مسائل فیزیک روسیه = Apptitude test problem
1394
برگزیده مسائل فیزیک روسیه = Apptitude test problem139421,000 تومان 16,800 تومان موجود
کارگاه شیمی آلی
1395
کارگاه شیمی آلی139521,000 تومان 16,800 تومان موجود
مبانی کتنرل متابولیسم
1395
مبانی کتنرل متابولیسم139542,000 تومان 33,600 تومان موجود
الفبای اکولوژی
1395
الفبای اکولوژی139544,000 تومان 35,200 تومان موجود
الفبای گیاه شناسی
1395
الفبای گیاه شناسی139527,000 تومان 21,600 تومان موجود
مبانی نجوم، جلد دوم
32564
مبانی نجوم، جلد دوم3256441,000 تومان 32,800 تومان موجود
فراگیری فعال نجوم
6465
فراگیری فعال نجوم64658,000 تومان 6,400 تومان موجود
ستارگان متغیر از رصد تا تحلیل
874
ستارگان متغیر از رصد تا تحلیل87414,000 تومان 11,200 تومان موجود
آشنایی با نجوم و کیهان شناسی
75623
آشنایی با نجوم و کیهان شناسی7562335,000 تومان 28,000 تومان موجود
الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک، جلد دوم
1395
الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک، جلد دوم139524,000 تومان 19,200 تومان موجود
بانک سوالات چندگزینه ای المپیاد نجوم
1645
بانک سوالات چندگزینه ای المپیاد نجوم164511,000 تومان 8,800 تومان موجود
شرکت سازنده