المپیاد نجوم و اختر فیزیک ,

کیف نجوم و اختر فیزیک
1396
1396
کیف نجوم و اختر فیزیک1396235,350 تومان 151,000 تومان موجود
پک المپیاد نجوم(9 جلدی)
1396
پک المپیاد نجوم(9 جلدی)1396163,800 تومان 112,000 تومان موجود
الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک جلد اول
1394
الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک جلد اول139443,000 تومان 38,700 تومان موجود
الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک، جلد دوم
1395
الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک، جلد دوم139516,000 تومان 14,400 تومان موجود
الفبای نجوم کروی
1396
الفبای نجوم کروی139690,000 تومان 8,100 تومان موجود
تئوری و مسائل نجوم (سری شوم)
6497
تئوری و مسائل نجوم (سری شوم)649710,000 تومان 9,000 تومان موجود
مبانی نجوم، جلد اول
8464
مبانی نجوم، جلد اول846416,500 تومان 14,850 تومان موجود
مبانی نجوم، جلد دوم
32564
مبانی نجوم، جلد دوم3256427,000 تومان 24,300 تومان موجود
مقدمه ای بر اخترفیزیک نوین
1393
مقدمه ای بر اخترفیزیک نوین139321,300 تومان 19,170 تومان موجود
مقدمه ای بر کیهان شناسی نوین
7485
مقدمه ای بر کیهان شناسی نوین748514,000 تومان 12,600 تومان موجود
فراگیری فعال نجوم
6465
فراگیری فعال نجوم64654,800 تومان 4,320 تومان موجود
ستارگان متغیر از رصد تا تحلیل
874
ستارگان متغیر از رصد تا تحلیل8748,800 تومان 7,920 تومان موجود
آشنایی با نجوم و کیهان شناسی
75623
آشنایی با نجوم و کیهان شناسی7562323,000 تومان 20,700 تومان موجود
نجوم و مثلثات کروی
3652
نجوم و مثلثات کروی36528,400 تومان 7,560 تومان موجود
روشهای برداری
1393
روشهای برداری13937,600 تومان 6,840 تومان موجود
تکنیک های انتگرال یگانه
1395
تکنیک های انتگرال یگانه139510,000 تومان 9,000 تومان موجود
شرکت سازنده