menuordersearch
irolympiad.com

المپیاد نجوم و اختر فیزیک ,

کیف نجوم و اختر فیزیک
1396
1396
کیف نجوم و اختر فیزیک1396332,000 تومان 213,000 تومان موجود
پک المپیاد نجوم(9 جلدی)
1396
پک المپیاد نجوم(9 جلدی)1396241,000 تومان 164,000 تومان موجود
الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک، جلد دوم
1395
الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک، جلد دوم139536,000 تومان 34,200 تومان موجود
الفبای نجوم کروی
1396
الفبای نجوم کروی139619,000 تومان 15,200 تومان موجود
الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک جلد اول
1394
الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک جلد اول139443,000 تومان 38,700 تومان موجود
تئوری و مسائل نجوم (سری شوم)
6497
تئوری و مسائل نجوم (سری شوم)649710,000 تومان 12,000 تومان موجود
مبانی نجوم، جلد اول
8464
مبانی نجوم، جلد اول846437,000 تومان 33,300 تومان موجود
مبانی نجوم، جلد دوم
32564
مبانی نجوم، جلد دوم3256461,000 تومان 54,900 تومان موجود
مقدمه ای بر اخترفیزیک نوین
1393
مقدمه ای بر اخترفیزیک نوین139370,000 تومان 63,000 تومان موجود
مقدمه ای بر کیهان شناسی نوین
7485
مقدمه ای بر کیهان شناسی نوین748531,000 تومان 27,900 تومان موجود
فراگیری فعال نجوم
6465
فراگیری فعال نجوم64658,000 تومان 6,400 تومان موجود
ستارگان متغیر از رصد تا تحلیل
874
ستارگان متغیر از رصد تا تحلیل87414,000 تومان 11,200 تومان موجود
آشنایی با نجوم و کیهان شناسی
75623
آشنایی با نجوم و کیهان شناسی7562352,000 تومان 46,800 تومان موجود
تکنیک های انتگرال یگانه
1395
تکنیک های انتگرال یگانه139522,000 تومان 17,600 تومان موجود
نجوم و مثلثات کروی
3652
نجوم و مثلثات کروی365218,400 تومان 18,400 تومان موجود
روشهای برداری
1393
روشهای برداری139318,000 تومان 14,400 تومان موجود