المپیاد کامپیوتر ,

کیف المپیاد کامپیوتر
1396
کیف المپیاد کامپیوتر1396130,100 تومان 84,000 تومان موجود
الفبای المپیاد ریاضی
1396
الفبای المپیاد ریاضی139620,000 تومان 18,000 تومان موجود
استراتژیهای حل مساله
200
استراتژیهای حل مساله20025,000 تومان نا موجود
اصول و فنون ترکیبیات
1396
اصول و فنون ترکیبیات139614,100 تومان 12,690 تومان موجود
آشنایی با الگوریتم ها با رویکرد خلاقانه جلد 1
1396
آشنایی با الگوریتم ها با رویکرد خلاقانه جلد 1139621,000 تومان 18,900 تومان موجود
102 مسئله ترکیبیات
568748
102 مسئله ترکیبیات5687488,000 تومان 7,200 تومان موجود
جلوه هایی از ترکیبیات
58
جلوه هایی از ترکیبیات5814,000 تومان 12,600 تومان موجود
استراتژیهای حل مساله جلد اول
200
استراتژیهای حل مساله جلد اول20015,600 تومان 14,040 تومان موجود
استراتژیهای حل مسئله جلد دوم
1395
استراتژیهای حل مسئله جلد دوم139517,000 تومان موجود
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز