المپیاد کامپیوتر ,

کیف المپیاد کامپیوتر
1396
کیف المپیاد کامپیوتر1396238,000 تومان 152,000 تومان موجود
الفبای المپیاد ریاضی
1396
الفبای المپیاد ریاضی139630,000 تومان 24,000 تومان موجود
استراتژیهای حل مساله
200
استراتژیهای حل مساله20025,000 تومان نا موجود
اصول و فنون ترکیبیات
1396
اصول و فنون ترکیبیات139622,000 تومان 17,600 تومان موجود
آشنایی با الگوریتم ها با رویکرد خلاقانه جلد 1
1396
آشنایی با الگوریتم ها با رویکرد خلاقانه جلد 1139632,000 تومان 25,600 تومان موجود
102 مسئله ترکیبیات
568748
102 مسئله ترکیبیات56874812,000 تومان 9,600 تومان موجود
جلوه هایی از ترکیبیات
58
جلوه هایی از ترکیبیات5850,000 تومان 40,000 تومان موجود
استراتژیهای حل مساله جلد اول
200
استراتژیهای حل مساله جلد اول20024,000 تومان 19,200 تومان موجود
استراتژیهای حل مسئله جلد دوم
1395
استراتژیهای حل مسئله جلد دوم139526,000 تومان موجود
شرکت سازنده