المپیاد های علمی ,

ستارگان متغیر از رصد تا تحلیل
874
ستارگان متغیر از رصد تا تحلیل87414,000 تومان 11,200 تومان موجود
آشنایی با نجوم و کیهان شناسی
75623
آشنایی با نجوم و کیهان شناسی7562335,000 تومان 28,000 تومان موجود
الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک، جلد دوم
1395
الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک، جلد دوم139524,000 تومان 19,200 تومان موجود
بانک سوالات چندگزینه ای المپیاد نجوم
1645
بانک سوالات چندگزینه ای المپیاد نجوم164511,000 تومان 8,800 تومان موجود
مبانی نجوم، جلد اول
8464
مبانی نجوم، جلد اول846425,000 تومان 20,000 تومان موجود
الفبای جبر در المپیاد ریاضی
1395
الفبای جبر در المپیاد ریاضی139530,000 تومان 24,000 تومان موجود
الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک جلد اول
1394
الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک جلد اول139443,000 تومان 34,400 تومان موجود
الفبای المپیاد ریاضی
1396
الفبای المپیاد ریاضی139630,000 تومان 24,000 تومان موجود
کارگاه حل مسئله المپیاد شیمی
1395
کارگاه حل مسئله المپیاد شیمی139559,000 تومان 47,200 تومان موجود
الفبای الکترومغناطیس جلد اول
1395
الفبای الکترومغناطیس جلد اول139529,000 تومان 23,200 تومان موجود
الفبای الکترومغناطیس جلد دوم
1393
الفبای الکترومغناطیس جلد دوم139314,000 تومان 11,200 تومان موجود
شرکت سازنده