المپیاد های علمی ,

آشنایی با اصول آزمایش های فیزیک
1393
آشنایی با اصول آزمایش های فیزیک139320,000 تومان 16,000 تومان موجود
الفبای ساختار اتم: ترکیبات یونی و مولکولی
1394
الفبای ساختار اتم: ترکیبات یونی و مولکولی139445,000 تومان 36,000 تومان موجود
تکنیک های انتگرال یگانه
1395
تکنیک های انتگرال یگانه139515,000 تومان 12,000 تومان موجود
تئوری و مسائل نجوم (سری شوم)
6497
تئوری و مسائل نجوم (سری شوم)649710,000 تومان 12,000 تومان موجود
روش های برداری
1393
روش های برداری139312,000 تومان 9,600 تومان موجود
المپیادهای ریاضی کشورهای مختلف 1997
100
المپیادهای ریاضی کشورهای مختلف 199710018,000 تومان 14,400 تومان موجود
المپیاد شیمی: اصول، مبانی و کاربردهای شیمی
1395
المپیاد شیمی: اصول، مبانی و کاربردهای شیمی139529,000 تومان 23,200 تومان موجود
نجوم و مثلثات کروی
3652
نجوم و مثلثات کروی36528,400 تومان 8,400 تومان موجود
جلوه هایی از ترکیبیات
58
جلوه هایی از ترکیبیات5821,000 تومان 16,800 تومان موجود
مقدمه ای بر کیهان شناسی نوین
7485
مقدمه ای بر کیهان شناسی نوین748514,000 تومان 16,800 تومان موجود
مقدمه ای بر اخترفیزیک نوین
1393
مقدمه ای بر اخترفیزیک نوین139332,000 تومان 25,600 تومان موجود
مینیاتورهای ریاضی
1395
مینیاتورهای ریاضی139520,000 تومان 16,000 تومان موجود
شرکت سازنده