المپیاد های علمی ,

المپیاد شیمی: اصول، مبانی و کاربردهای شیمی
1395
المپیاد شیمی: اصول، مبانی و کاربردهای شیمی139547,000 تومان 37,600 تومان موجود
نجوم و مثلثات کروی
3652
نجوم و مثلثات کروی36528,400 تومان 8,400 تومان موجود
جلوه هایی از ترکیبیات
58
جلوه هایی از ترکیبیات5821,000 تومان 16,800 تومان موجود
مقدمه ای بر کیهان شناسی نوین
7485
مقدمه ای بر کیهان شناسی نوین748514,000 تومان 16,800 تومان موجود
مقدمه ای بر اخترفیزیک نوین
1393
مقدمه ای بر اخترفیزیک نوین139332,000 تومان 25,600 تومان موجود
مینیاتورهای ریاضی
1395
مینیاتورهای ریاضی139520,000 تومان 16,000 تومان موجود
الفبای المپیاد ریاضی
1396
الفبای المپیاد ریاضی139630,000 تومان 24,000 تومان موجود
استراتژیهای حل مساله جلد اول
200
استراتژیهای حل مساله جلد اول20024,000 تومان 19,200 تومان موجود
نگاهی نو به نامساوی ها
1393
نگاهی نو به نامساوی ها13936,000 تومان 4,800 تومان موجود
آشنایی با معادلات دیوفانتی
1389
آشنایی با معادلات دیوفانتی13896,000 تومان 4,800 تومان موجود
102 مسئله ترکیبیات
1395
102 مسئله ترکیبیات139512,000 تومان 9,600 تومان موجود
استراتژیهای حل مسئله جلد دوم
1395
استراتژیهای حل مسئله جلد دوم139526,000 تومان موجود
روشهای برداری
1393
روشهای برداری139312,000 تومان 9,600 تومان موجود
شرکت سازنده