المپیاد های علمی ,

پک المپیاد فیزیک (9 جلدی)
1396
پک المپیاد فیزیک (9 جلدی)1396283,000 تومان 193,000 تومان موجود
کیف المپیاد شیمی
1396
کیف المپیاد شیمی1396283,000 تومان 181,000 تومان موجود
کیف المپیاد زیست
1396
کیف المپیاد زیست1396607,000 تومان 388,000 تومان موجود
پک المپیاد زیست (9 جلدی)
1396
پک المپیاد زیست (9 جلدی)1396363,000 تومان 246,000 تومان موجود
پک المپیاد نجوم(9 جلدی)
1396
پک المپیاد نجوم(9 جلدی)1396254,000 تومان 162,000 تومان موجود
مبانی مکانیک
1396
مبانی مکانیک139632,000 تومان 25,600 تومان موجود
آشنایی با الگوریتم ها با رویکرد خلاقانه جلد 1
1396
آشنایی با الگوریتم ها با رویکرد خلاقانه جلد 1139632,000 تومان 25,600 تومان موجود
الفبای نجوم کروی
1396
الفبای نجوم کروی139614,000 تومان 11,200 تومان موجود
اصول و فنون ترکیبییات
1394
اصول و فنون ترکیبییات139422,000 تومان 17,600 تومان موجود
جلوه هایی از ترکیبییات
1393
جلوه هایی از ترکیبییات139321,000 تومان 16,800 تومان موجود
استراتژیهای حل مسئله جلد اول
1394
استراتژیهای حل مسئله جلد اول139424,000 تومان 19,200 تومان موجود
استراتژیهای حل مسئله جلد دوم
1395
استراتژیهای حل مسئله جلد دوم139526,000 تومان موجود
روشهای برداری
1393
روشهای برداری139312,000 تومان 9,600 تومان موجود
تکنیک های انتگرال یگانه
1395
تکنیک های انتگرال یگانه139515,000 تومان 12,000 تومان موجود
شرکت سازنده