menuordersearch
irolympiad.com

بورس و بازار سرمایه ,

بسته ویژه بورس
پیشنهاد ویژه
بسته ویژه بورس
با تخفیف
387,000 تومان
3899.23:22:41
مشاهده و خرید
+
_
1399
واگرایی ها
پیشنهاد ویژه
واگرایی ها
با تخفیف
34,200 تومان
612.23:38:41
مشاهده و خرید
+
_
1399
تحلیل تکنیکی بین بازاری   جان مورفی
پیشنهاد ویژه
تحلیل تکنیکی بین بازاری جان مورفی
با تخفیف
96,900 تومان
35828.23:29:41
مشاهده و خرید
+
_
1399
به بورس خوش آمدید
پیشنهاد ویژه
به بورس خوش آمدید
با تخفیف
52,200 تومان
3565.23:11:41
مشاهده و خرید
+
_
1399
استراتژیست
استراتژیست
48,000 تومان
+
_
1399
به بورس خوش آمدید
به بورس خوش آمدید
58,000 تومان
52,200 تومان
تخفیف
+
_
1399
تحلیل تکنیکی بین بازاری   جان مورفی
تحلیل تکنیکی بین بازاری جان مورفی
114,000 تومان
96,900 تومان
تخفیف
+
_
1399
نظریه گن در چرخه‌‌‌‌‌های بازار
1395
نظریه گن در چرخه‌‌‌‌‌های بازار1395
+
_
56,000 تومان 50,400 تومان موجود
موج سواری در فارکس
5654
موج سواری در فارکس5654
+
_
38,000 تومان موجود
دوئل با روند
1399
دوئل با روند1399
+
_
38,000 تومان موجود
واگرایی ها
1399
واگرایی ها1399
+
_
38,000 تومان 34,200 تومان موجود
شناخت گاوها در بورس
647752
شناخت گاوها در بورس647752
+
_
28,000 تومان موجود
رکن سوم بازار
1396
رکن سوم بازار1396
+
_
54,000 تومان 48,600 تومان موجود
نظریه گن و الگو‌‌‌‌های قیمت، زمان
1395
نظریه گن و الگو‌‌‌‌های قیمت، زمان1395
+
_
52,000 تومان 46,800 تومان موجود
بسته ویژه بورس
1399
بسته ویژه بورس1399
+
_
604,000 تومان 387,000 تومان موجود
استراتژیست
1399
استراتژیست1399
+
_
48,000 تومان موجود
معامله گر منضبط (چالش)
1399
معامله گر منضبط (چالش)1399
+
_
105,000 تومان موجود
تابلو خوانی (چالش)
1398
تابلو خوانی (چالش)1398
+
_
22,000 تومان موجود