menuordersearch
irolympiad.com

انتشارات دانش پژوهان جوان ,

الفبای نور هندسی
الفبای نور هندسی
42,000 تومان
37,800 تومان
تخفیف
+
_
1394
استراتژیست
استراتژیست
38,000 تومان
+
_
1399
به بورس خوش آمدید
به بورس خوش آمدید
41,000 تومان
36,900 تومان
تخفیف
+
_
1399
تحلیل تکنیکی بین بازاری   جان مورفی
تحلیل تکنیکی بین بازاری جان مورفی
114,000 تومان
102,600 تومان
تخفیف
+
_
1399
پک علوم نهم (فیزیک + شیمی + زیست و زمین شناسی)
پک علوم نهم (فیزیک + شیمی + زیست و زمین شناسی)
209,000 تومان
134,000 تومان
تخفیف
+
_
1399
پک المپیاد ریاضی (9 جلدی)
1399
پک المپیاد ریاضی (9 جلدی)1399
+
_
434,500 تومان 296,000 تومان موجود
کیف نجوم و اختر فیزیک
1399
1399
کیف نجوم و اختر فیزیک1399
+
_
1,111,000 تومان 712,000 تومان موجود
کیف المپیاد کامپیوتر
1399
کیف المپیاد کامپیوتر1399
+
_
429,000 تومان 275,000 تومان موجود
مبانی فیزیولوژی جلد 3
1396
مبانی فیزیولوژی جلد 31396
+
_
49,000 تومان 44,100 تومان موجود
مبانی فیزیولوژی جلد 2
1396
مبانی فیزیولوژی جلد 21396
+
_
68,000 تومان 61,200 تومان موجود
مبانی فیزیولوژی جلد 1
1396
مبانی فیزیولوژی جلد 11396
+
_
68,000 تومان 61,200 تومان موجود
کیف آزمایشگاه فیزیک ویژه مرحله دوم
1396
کیف آزمایشگاه فیزیک ویژه مرحله دوم1396
+
_
50,000 تومان نا موجود
استراتژی های حل مساله
1389
استراتژی های حل مساله1389
+
_
25,000 تومان نا موجود
102 مسئله ترکیبیات
1395
102 مسئله ترکیبیات1395
+
_
27,000 تومان 24,300 تومان موجود
آشنایی با معادلات دیوفانتی
1389
آشنایی با معادلات دیوفانتی1389
+
_
9,000 تومان 9,000 تومان موجود
نگاهی نو به نامساوی ها
1393
نگاهی نو به نامساوی ها1393
+
_
14,000 تومان 12,600 تومان موجود
کیف المپیاد فیزیک
1399
کیف المپیاد فیزیک1399
+
_
733,000 تومان 470,000 تومان موجود
استراتژیهای حل مساله جلد اول
200
استراتژیهای حل مساله جلد اول200
+
_
46,000 تومان 48,600 تومان موجود
الفبای المپیاد ریاضی
1396
الفبای المپیاد ریاضی1396
+
_
38,000 تومان 49,500 تومان موجود
مسائل جبر در المپیاد ریاضی
100
مسائل جبر در المپیاد ریاضی100
+
_
4,400 تومان نا موجود