menuordersearch
irolympiad.com

انتشارات دانش پژوهان جوان ,

الفبای نور هندسی
الفبای نور هندسی
42,000 تومان
37,800 تومان
تخفیف
+
_
1394
استراتژیست
استراتژیست
38,000 تومان
+
_
1399
به بورس خوش آمدید
به بورس خوش آمدید
41,000 تومان
36,900 تومان
تخفیف
+
_
1399
تحلیل تکنیکی بین بازاری   جان مورفی
تحلیل تکنیکی بین بازاری جان مورفی
82,000 تومان
73,800 تومان
تخفیف
+
_
1399
پک علوم نهم (فیزیک + شیمی + زیست و زمین شناسی)
پک علوم نهم (فیزیک + شیمی + زیست و زمین شناسی)
209,000 تومان
134,000 تومان
تخفیف
+
_
1399
 کیف المپیاد ریاضی
1399
1399
کیف المپیاد ریاضی1399
+
_
880,500 تومان 564,000 تومان موجود
بسته ویژه بورس ( 20 + 20 ) درصد تخفیف
1399
بسته ویژه بورس ( 20 + 20 ) درصد تخفیف 1399
+
_
385,000 تومان 247,000 تومان موجود
استراتژی های حل مسائل هندسه
1395
استراتژی های حل مسائل هندسه1395
+
_
51,000 تومان 45,900 تومان موجود
کیف المپیاد زیست‌شناسی
1399
1399
کیف المپیاد زیست‌شناسی1399
+
_
1,133,000 تومان 726,000 تومان موجود
کیف المپیاد شیمی
1399
کیف المپیاد شیمی1399
+
_
760,000 تومان 487,000 تومان موجود
کیف المپیاد شیمی
1399
کیف المپیاد شیمی1399
+
_
760,000 تومان 487,000 تومان موجود
پک المپیاد زیست (9 جلدی)
1399
پک المپیاد زیست (9 جلدی)1399
+
_
674,000 تومان 459,000 تومان موجود
کیف المپیاد زیست
1399
کیف المپیاد زیست1399
+
_
905,000 تومان 580,000 تومان موجود
کیف المپیاد کامپیوتر
1399
کیف المپیاد کامپیوتر1399
+
_
429,000 تومان 275,000 تومان موجود
الفبای جبر در المپیاد ریاضی
1395
الفبای جبر در المپیاد ریاضی1395
+
_
43,000 تومان 38,700 تومان موجود
کیف المپیاد فیزیک
1399
کیف المپیاد فیزیک1399
+
_
733,000 تومان 470,000 تومان موجود
مقدمه ای بر اخترفیزیک نوین
1393
مقدمه ای بر اخترفیزیک نوین1393
+
_
70,000 تومان 63,000 تومان موجود
کیف المپیاد کامپیوتر
1399
کیف المپیاد کامپیوتر1399
+
_
429,000 تومان 275,000 تومان موجود
الفبای المپیاد ریاضی
1396
الفبای المپیاد ریاضی1396
+
_
51,000 تومان 49,500 تومان موجود
کیف نجوم و اختر فیزیک
1399
1399
کیف نجوم و اختر فیزیک1399
+
_
1,111,000 تومان 712,000 تومان موجود