پک المپیاد زیست (9 جلدی) , 1396 ,

پک المپیاد زیست (9 جلدی)
تصاویر بیشتر
زیست شناسی - پک المپیاد زیست (9 جلدی)
(0)
(0)
1396
وضعیت کالا : موجود
تعداد عدد
قیمت کالا
163,000 تومان
قیمت نهایی
110,840 تومان
توضیحات
مجموعه 9 جلدی المپیاد زیست شامل کتابهای زیر می باشد :

1. المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله اول - جلد اول
2. المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله اول - جلد دوم
3. المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله اول - جلد سوم
4. الفبای اکولوژی
5. الفبای گیاه شناسی
6. مبانی فیزیولوژی - جلد اول
7. مبانی فیزیولوژی - جلد دوم
8. مبانی فیزیولوژی - جلد سوم
9. مبانی کنترل متابولیسم
نمودار تغییر قیمت