menuordersearch
irolympiad.com

بورس و بازار سرمایه ,

واگرایی ها
پیشنهاد ویژه
واگرایی ها
با تخفیف
42,000 تومان
30.23:15:28
مشاهده و خرید
+
_
1401
تحلیل تکنیکی بین بازاری   جان مورفی
پیشنهاد ویژه
تحلیل تکنیکی بین بازاری جان مورفی
با تخفیف
118,800 تومان
30.23:06:28
مشاهده و خرید
+
_
1401
به بورس خوش آمدید
پیشنهاد ویژه
به بورس خوش آمدید
با تخفیف
52,200 تومان
30.23:48:28
مشاهده و خرید
+
_
1400
استراتژیست
استراتژیست
54,000 تومان
+
_
1400
به بورس خوش آمدید
به بورس خوش آمدید
58,000 تومان
52,200 تومان
تخفیف
+
_
1400
تحلیل تکنیکی بین بازاری   جان مورفی
تحلیل تکنیکی بین بازاری جان مورفی
132,000 تومان
118,800 تومان
تخفیف
+
_
1401
استراتژیست
1400
استراتژیست1400
+
_
54,000 تومان موجود
به بورس خوش آمدید
1400
به بورس خوش آمدید1400
+
_
58,000 تومان 52,200 تومان موجود
تحلیل تکنیکی بین بازاری   جان مورفی
1401
تحلیل تکنیکی بین بازاری جان مورفی1401
+
_
132,000 تومان 118,800 تومان موجود
سرمایه گذاری -شیرجه به عمق
1401
سرمایه گذاری -شیرجه به عمق1401
+
_
20,000 تومان موجود
بسته ویژه بورس
1401
بسته ویژه بورس1401
+
_
565,000 تومان 395,500 تومان موجود
سهام نخرید مگر با شناخت و روان شناسی بازار
1400
سهام نخرید مگر با شناخت و روان شناسی بازار1400
+
_
46,000 تومان 41,400 تومان موجود
واگرایی ها
1401
واگرایی ها1401
+
_
42,000 تومان 42,000 تومان موجود
دوئل با روند
1401
دوئل با روند1401
+
_
40,000 تومان موجود
رکن سوم بازار
1401
رکن سوم بازار1401
+
_
65,000 تومان 65,000 تومان موجود
نظریه گن و الگو‌‌‌‌های قیمت، زمان
1401
نظریه گن و الگو‌‌‌‌های قیمت، زمان1401
+
_
59,000 تومان 53,100 تومان موجود
نظریه گن در چرخه‌‌‌‌‌های بازار
1400
نظریه گن در چرخه‌‌‌‌‌های بازار1400
+
_
56,000 تومان 50,400 تومان موجود
موج سواری در فارکس
1400
موج سواری در فارکس1400
+
_
38,000 تومان موجود
شناخت گاوها در بورس
1400
شناخت گاوها در بورس1400
+
_
28,000 تومان موجود